Освітньо-кваліфікаційні рівні

І рівень
“МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” (на базі коледжу Академії)

ІІ рівень
“БАКАЛАВР” (на базі КМАМ)

ІІІ рівень
“СПЕЦІАЛІСТ” (на базі КМАМ)

IV рівень
“МАГІСТР” (на базі КМАМ)

окр МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ОС БАКАЛАВР

ОС МАГІСТР

Навчальний процес складається з наступних циклів дисциплін:

І. Цикл соціально-гуманітарних дисциплін (10-14 навчальних предметів).

ІІ. Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін (9-12 навчальних предметів).

ІІІ. Цикл фахових дисциплін (12-18 навчальних предметів).

IV. Цикл практичної підготовки (4-7 навчальних предметів).

Контингент студентів інституту – 725 осіб (вік – 14-25 років) з країн: Україна, Китай, Молдова, Казахстан, Іран, Росія, Греція, Естонія.

Викладачі академії – це колектив висококваліфікованих музикантів-фахівців, серед яких 40 докторів та кандидатів мистецтвознавства, 38 народних і заслужених артистів України, 19 заслужених діячів мистецтв та заслужених працівників культури України; в академії працюють лауреати міжнародних та національних конкурсів, відомі виконавці, науковці, педагоги-методисти.

Педагогічний колектив академії має визначні творчі досягнення – за останні 10 років студенти і творчі колективи академії отримали понад 500 перемог на міжнародних, національних, регіональних конкурсах, фестивалях, наукових конференціях.

Академія випускає наукове видання “Київське музикознавство”. На сьогоднішній день КМАМ ім. Р.М.Глієра випустив 33 наукові збірки, що включають як праці провідних мистецтвознавців України, Росії, Німеччини, так і статті молодих музикознавців – студентів та аспірантів.

В період 2007-2010 років академією налагоджені міцні та різнобічні міжнародні зв’язки: угоди про співробітництво з 10 вищими навчальними закладами Польщі, Туреччини, Ірану, Німеччини, Сирії, Китаю, проведення на базі академії майстер-класів провідних фахівців з США, Росії, Німеччини, Польщі, Туреччини, Ізраїлю, Фінляндії, Ізраїлю, спільні культурно-просвітницькі проекти з громадськими організаціями, мистецькими установами, посольствами 11 країн світу.